دریافت کد فعال سازی


نام قیمت واحد تعداد قیمت کل
خلبانی
PPL 399000 تومان 0 تومان
IR 499000 تومان 0 تومان
CPL 479000 تومان 0 تومان
ATPL 499000 تومان 0 تومان
Type Rating
B737 499000 تومان 0 تومان
Boeing
MD 499000 تومان 0 تومان
تعمیر و نگهداری و اویونیک
EASA
B1.1 369000 تومان 0 تومان
B2 369000 تومان 0 تومان
Type Rating
Boeing
B737 499000 تومان 0 تومان
MD 499000 تومان 0 تومان
Airbus
A320 499000 تومان 0 تومان
A340 499000 تومان 0 تومان
Other
F100 499000 تومان 0 تومان
Dispatch 369000 تومان 0 تومان
مشخصات
تخفیف
  • حداقل 3 کد 3% تخفیف.
  • حداقل 10 کد 5% تخفیف.
  • حداقل 15 کد 7% تخفیف.
تخفیف مراکز و ایرلاین ها
دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری 0%
مدرسه خلبانی آرتاکیش 0%
بوتیا ماهان 0%
مدرسه خلبانی معراج 0%
مدرسه خلبانی پارسیس 0%
مرکز آموزش هوایی هما 0%
مجموع
قیمت کل 0 تومان
تخفیف 0 تومان
قیمت نهایی 0 تومان

  • کد های فعال سازی به ایمیل شما ارسال خواهد شد.